คลังเก็บป้ายกำกับ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

Share

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว และ จ.กระบี่

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

Share