คลังเก็บป้ายกำกับ: หนังสือพิมพ์เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร

ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ของเราได้รับเกียรติจาก หนังสือพิมพ์เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร “กทม. สาร” ลงในคอลัมน์ “ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม” ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2555

 

ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม

ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม

ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม

ชุมชนต้นแบบน้ำท่วม

Share Button