คลังเก็บป้ายกำกับ: สวนปทุมวนานุรักษ์

สวนปทุมวนานุรักษ์ สวนสาธารณะขนาด 40 ไร่ ใจกลางกรุง

Share

พื้นที่ที่มีมูลค่าสูงใจกลางกรุง ข้าง Central World (CTW) จะมาพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม สวนสาธารณะที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือ “สวนปทุมวนานุรักษ์” คาดว่าจะปรากฏสู่สายตาประชาชนได้ภายในปี2558 นี้ อ่านเพิ่มเติม สวนปทุมวนานุรักษ์ สวนสาธารณะขนาด 40 ไร่ ใจกลางกรุง

Share