เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตลาดพร้าว จะเข้าร่วมพัฒนาและเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้ประจำปี

Share

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น. ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข 4 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตลาดพร้าว เข้าร่วมพัฒนาและเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้ประจำปี 2558 ในชุมชนของเรา

 

cleaning_day_2015_01

cleaning_day_2015_02

cleaning_day_2015_03

 

Share