คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2012

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ

Share

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สรุปแนวเส้นทางโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 (N1) ที่ได้มีการทบทวนแนวเส้นทางเดิม โดยแนวเส้นทางใหม่จะเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก มาสิ้นสุดที่สี่แยกเกษตรศาสตร์ เพื่อต่อเชื่อมกับตอนที่ 2 (N2) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้คัดทางเลือกจาก 4 เส้นทาง แนวเส้นทางใหม่ที่ได้รับคัดเลือกมีระยะทางประมาณ 19.20 กิโลเมตร ออกแบบเป็นโครงสร้างยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร จะใช้เงินก่อสร้างประมาณ 45,000 ล้านบาท

จุดเริ่มต้นจากถนนวงแหวนตะวันตกทางด้านทิศใต้ลงมาจากแยกบางใหญ่ ประมาณ 900 เมตร ซึ่งบริเวณนี้ในอนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) ที่กำลังจะก่อสร้างในเร็ว ๆ นี้ อ่านเพิ่มเติม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ

Share