คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2012

ประชุมประชาคม โครงการ SML

Share

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้จัดการประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 โดยมีชาวชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

 

Share

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share

คลิปโฆษณาที่ทำให้ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share