คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2011

ภาพน้ำท่วมชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4

Share

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เป็นเพียงไม่กี่ชุมชนฯ ในเขตลาดพร้าว ที่รอดพ้นจากภัยน้ำท่วม ก็เพราะชาวชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหาและป้องกัน ทำให้ชุมชนฯของพวกเราปลอดภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้

ภาพด้านล่างนี้เป็นการรวมภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ปี 2554 อ่านเพิ่มเติม ภาพน้ำท่วมชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4

Share