คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2010

การเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ให้เป็นระบบซอย ถนน

Share

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยยกเลิกระบบหมู่ให้เป็นระบบถนน ซอย ตามมาตราฐานสากล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารราชการ ตลอดจนสะดวกในการสอบสอบค้นหาบ้านโดยง่าย

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ด้วยการเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านเลขที่ xx/xxx หมู่ที่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว เป็นบ้านเลขที่ xxx ซอยประเสริฐมนูกิจ19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเรียบร้อยแล้ว และหากท่านมีเวลาว่างเมื่อใด ขอให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน(สมุดทะเบียนบ้าน) ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านให้ถูกต้องตรงกัน ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว ในวันและเวลาราชการ

โดยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านของท่านในครั้งนั้ สำนักงานเขตลาดพร้าวได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้แล้ว คือ

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท True จำกัด
  • ธนาคารในพื้นที่สำนักงานเขตลาดพร้าว
  • การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว
  • สำนักงานประกันสังคม
  • บรษัท ทีโอที จำกัด
  • กรมการขนส่งทางบก
  • กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
  • การประปาสาขาลาดพร้าว
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่8 และสำนักงานสรรพากรเขตลาดพร้าว
Share