คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2009

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬาเขตลาดพร้าว

Share

วันที่ 22 สิงหาคม 2552 ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของสโมสรกีฬาเขตลาดพร้าว ประจำปี 2552 ณงสนามกีฬา ตลาดโชคชัย4 ของนายกสโมสร “บุญเอก มีนะโยธิน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬาเขตลาดพร้าว

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬาเขตลาดพร้าว

Share

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

Share

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว และ จ.กระบี่

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

Share