ชุมชน สน.ทุ่งครุ

Share Button

ชุมชน สน.ทุ่งครุ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ ม.5 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชน สน.ทุ่งครุ มีประชากรชายจำนวน 155 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 325 คน

ชุมชน สน.ทุ่งครุ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชน สน.ทุ่งครุ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน สน.ทุ่งครุ

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประชาอุทิศ ม.5

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 155 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 325 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button