ชุมชนไทยเอราวัณ

Share Button

ชุมชนไทยเอราวัณ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนไทยเอราวัณ มีประชากรชายจำนวน 92 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 211 คน

ชุมชนไทยเอราวัณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนไทยเอราวัณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไทยเอราวัณ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 92 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 211 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button