ชุมชนไดร์ฟอิน

Share Button

ชุมชนไดร์ฟอิน ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 130 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนไดร์ฟอิน มีประชากรชายจำนวน 192 คน และประชากรหญิงจำนวน 199 คน รวมเป็น 391 คน

ชุมชนไดร์ฟอิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนไดร์ฟอิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไดร์ฟอิน

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 130

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 192 คน

ประชากรหญิง: 199 คน

ประชากรรวม: 391 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button