ชุมชนใต้สะพานโซน 1

Share Button

ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ76 ม.5 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนใต้สะพานโซน 1 มีประชากรชายจำนวน 236 คน และประชากรหญิงจำนวน 277 คน รวมเป็น 513 คน

ชุมชนใต้สะพานโซน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 187 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 166 หลัง ชุมชนใต้สะพานโซน 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนใต้สะพานโซน 1

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยประชาอุทิศ76 ม.5

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 236 คน

ประชากรหญิง: 277 คน

ประชากรรวม: 513 คน

จำนวนครัวเรือน: 187 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 166 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button