ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

Share Button

ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/4 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 272 คน รวมเป็น 522 คน

ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/4

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 272 คน

ประชากรรวม: 522 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button