ชุมชนโรงหวาย

Share Button

ชุมชนโรงหวาย ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ขวัญจินดา 2 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโรงหวาย มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 173 คน รวมเป็น 349 คน

ชุมชนโรงหวาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนโรงหวาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงหวาย

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ขวัญจินดา 2

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 173 คน

ประชากรรวม: 349 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button