ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน

Share Button

ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.โรงพักเก่า ถนน เอกชัย แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน มีประชากรชายจำนวน 119 คน และประชากรหญิงจำนวน 121 คน รวมเป็น 240 คน

ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 43 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 43 หลัง ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงพักเก่าบางขุนเทียน

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.โรงพักเก่า

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 119 คน

ประชากรหญิง: 121 คน

ประชากรรวม: 240 คน

จำนวนครัวเรือน: 43 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 43 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button