ชุมชนโรงช้อน

Share Button

ชุมชนโรงช้อน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนโรงช้อน มีประชากรชายจำนวน 232 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 482 คน

ชุมชนโรงช้อน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 131 หลัง ชุมชนโรงช้อน มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงช้อน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 232 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 482 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 131 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button