ชุมชนโปลิศสภา

Share Button

ชุมชนโปลิศสภา ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกโปลิศสภา ถนน เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโปลิศสภา มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 610 คน

ชุมชนโปลิศสภา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนโปลิศสภา มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโปลิศสภา

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกโปลิศสภา

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 610 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button