ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา

Share Button

ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.บุญยะมา ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 261 คน รวมเป็น 510 คน

ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโซ๊ะมันร่วมพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.บุญยะมา

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 261 คน

ประชากรรวม: 510 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button