ชุมชนโค้งมะขาม

Share Button

ชุมชนโค้งมะขาม ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโค้งมะขาม มีประชากรชายจำนวน 747 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,070 คน รวมเป็น 1,817 คน

ชุมชนโค้งมะขาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 556 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนโค้งมะขาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโค้งมะขาม

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 747 คน

ประชากรหญิง: 1,070 คน

ประชากรรวม: 1,817 คน

จำนวนครัวเรือน: 556 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button