ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

Share Button

ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง มีประชากรชายจำนวน 173 คน และประชากรหญิงจำนวน 236 คน รวมเป็น 409 คน

ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

เขต: บางกะปิ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.ลาดพร้าว 101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 173 คน

ประชากรหญิง: 236 คน

ประชากรรวม: 409 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button