ชุมชนแสนสุขพัฒนา

Share Button

ชุมชนแสนสุขพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแสนสุขพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 203 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 431 คน

ชุมชนแสนสุขพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนแสนสุขพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแสนสุขพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 19

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 203 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 431 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button