ชุมชนแยก 9 พัฒนา

Share Button

ชุมชนแยก 9 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 110 แยก 9 ถนน -0 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแยก 9 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 195 คน รวมเป็น 379 คน

ชุมชนแยก 9 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนแยก 9 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแยก 9 พัฒนา

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 110 แยก 9

ถนน: -0

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 195 คน

ประชากรรวม: 379 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button