ชุมชนแฟลต กทม.

Share Button

ชุมชนแฟลต กทม. ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนแฟลต กทม. มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนแฟลต กทม. มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนแฟลต กทม. มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลต กทม.

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button