ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

Share Button

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มีประชากรชายจำนวน 121 คน และประชากรหญิงจำนวน 111 คน รวมเป็น 232 คน

ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศูนย์วิจัย

ถนน: เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 121 คน

ประชากรหญิง: 111 คน

ประชากรรวม: 232 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button