ชุมชนแพร่งภูธร

Share Button

ชุมชนแพร่งภูธร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แพร่งภูธร ถนน แพร่งภูธร แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนแพร่งภูธร มีประชากรชายจำนวน 440 คน และประชากรหญิงจำนวน 760 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนแพร่งภูธร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 146 หลัง ชุมชนแพร่งภูธร มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแพร่งภูธร

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แพร่งภูธร

ถนน: แพร่งภูธร

แขวง: ศาลเจ้าพ่อเสือ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 440 คน

ประชากรหญิง: 760 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 146 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button