ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.ธรรมรัฐ ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง มีประชากรชายจำนวน 336 คน และประชากรหญิงจำนวน 353 คน รวมเป็น 689 คน

ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 133 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.ธรรมรัฐ

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำต้อยติ่ง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 336 คน

ประชากรหญิง: 353 คน

ประชากรรวม: 689 คน

จำนวนครัวเรือน: 137 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 133 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button