ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.อยู่วิทยา ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่) มีประชากรชายจำนวน 369 คน และประชากรหญิงจำนวน 366 คน รวมเป็น 735 คน

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 136 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโชเล่)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.อยู่วิทยา

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำต้อยติ่ง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 369 คน

ประชากรหญิง: 366 คน

ประชากรรวม: 735 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 136 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button