ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1)

Share Button

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1) ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.เรียบวารี9 ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1) มีประชากรชายจำนวน 349 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 749 คน

ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนแผ่นดินทองดารุสสลาม(บาหยัน1)

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.เรียบวารี9

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 349 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 749 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button