ชุมชนเสนาวัฒนา

Share

ชุมชนเสนาวัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ. พหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา) ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเสนาวัฒนา มีประชากรชายจำนวน 305 คน และประชากรหญิงจำนวน 495 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนเสนาวัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนเสนาวัฒนา มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเสนาวัฒนา

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ. พหลโยธิน 50 (เสนาวัฒนา)

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 305 คน

ประชากรหญิง: 495 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share