ชุมชนเสนานิคม 2

Share Button

ชุมชนเสนานิคม 2 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเสนานิคม 2 มีประชากรชายจำนวน 3,285 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,290 คน รวมเป็น 7,575 คน

ชุมชนเสนานิคม 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,471 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,471 หลัง ชุมชนเสนานิคม 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเสนานิคม 2

เขต: จตุจักร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 3,285 คน

ประชากรหญิง: 4,290 คน

ประชากรรวม: 7,575 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,471 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,471 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button