ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ

Share Button

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อิศรานุภาพ ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ มีประชากรชายจำนวน 263 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 528 คน

ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 151 หลัง ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อิศรานุภาพ

ถนน: เยาวราช

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 263 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 528 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 151 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button