ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

Share Button

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เลื่อนฤทธิ์ ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 213 คน รวมเป็น 425 คน

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 190 หลัง ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เลื่อนฤทธิ์

ถนน: เยาวราช

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 213 คน

ประชากรรวม: 425 คน

จำนวนครัวเรือน: 196 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 190 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button