ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13

Share Button

ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13 มีประชากรชายจำนวน 134 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 277 คน

ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองหมื่นแช่ม หมู่ 13

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 134 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 277 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button