ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ

Share Button

ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ มีประชากรชายจำนวน 228 คน และประชากรหญิงจำนวน 232 คน รวมเป็น 460 คน

ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองศรีสำราญ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 228 คน

ประชากรหญิง: 232 คน

ประชากรรวม: 460 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button