ชุมชนเลียบคลองบางแค

Share Button

ชุมชนเลียบคลองบางแค ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 63 (หมู่บ้านจุฑาทอง) ถนน เพชรเกษม แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองบางแค มีประชากรชายจำนวน 53 คน และประชากรหญิงจำนวน 51 คน รวมเป็น 104 คน

ชุมชนเลียบคลองบางแค มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนเลียบคลองบางแค มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองบางแค

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 63 (หมู่บ้านจุฑาทอง)

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 53 คน

ประชากรหญิง: 51 คน

ประชากรรวม: 104 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button