ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง

Share Button

ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง มีประชากรชายจำนวน 297 คน และประชากรหญิงจำนวน 290 คน รวมเป็น 587 คน

ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเลียบคลองตาปลั่ง

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 297 คน

ประชากรหญิง: 290 คน

ประชากรรวม: 587 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button