ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม

Share Button

ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร้านบัว (หลังสวนหลวง ร.9) ถนน – แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม มีประชากรชายจำนวน 225 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 425 คน

ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร้านบัว (หลังสวนหลวง ร.9)

ถนน: –

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 225 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 425 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button