ชุมชนเยรูซาเล็ม

Share Button

ชุมชนเยรูซาเล็ม ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเยรูซาเล็ม มีประชากรชายจำนวน 102 คน และประชากรหญิงจำนวน 122 คน รวมเป็น 224 คน

ชุมชนเยรูซาเล็ม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนเยรูซาเล็ม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเยรูซาเล็ม

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.รามคำแหง

ถนน: รามคำแหง

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 102 คน

ประชากรหญิง: 122 คน

ประชากรรวม: 224 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button