ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา

Share

ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา มีประชากรชายจำนวน 653 คน และประชากรหญิงจำนวน 847 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 700 หลัง ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเมืองประชา-รามอินทรา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 653 คน

ประชากรหญิง: 847 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 700 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share