ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ

Share Button

ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พระยาสุเรนทร์ 12 ถนน ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ มีประชากรชายจำนวน 238 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 521 คน

ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พระยาสุเรนทร์ 12

ถนน: ถ.พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 238 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 521 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button