ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา

Share Button

ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 261 คน รวมเป็น 506 คน

ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 261 คน

ประชากรรวม: 506 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button