ชุมชนเพิ่มสิน 1-2

Share

ชุมชนเพิ่มสิน 1-2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.พหลฯ52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนเพิ่มสิน 1-2 มีประชากรชายจำนวน 452 คน และประชากรหญิงจำนวน 516 คน รวมเป็น 968 คน

ชุมชนเพิ่มสิน 1-2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 362 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 275 หลัง ชุมชนเพิ่มสิน 1-2 มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพิ่มสิน 1-2

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.พหลฯ52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 452 คน

ประชากรหญิง: 516 คน

ประชากรรวม: 968 คน

จำนวนครัวเรือน: 362 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 275 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share