ชุมชนเพชรเกษม 21

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 21 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 21 ถนน เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรเกษม 21 มีประชากรชายจำนวน 342 คน และประชากรหญิงจำนวน 258 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนเพชรเกษม 21 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 21 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 21

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 21

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: ปากคลองภาษีเจริญ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 342 คน

ประชากรหญิง: 258 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button