ชุมชนเพชรเกษม 1

Share Button

ชุมชนเพชรเกษม 1 ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 1 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนเพชรเกษม 1 มีประชากรชายจำนวน 229 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 512 คน

ชุมชนเพชรเกษม 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนเพชรเกษม 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรเกษม 1

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 1

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 229 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 512 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button