ชุมชนเพชรทองคำ

Share Button

ชุมชนเพชรทองคำ ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.บางกระดี่ ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนเพชรทองคำ มีประชากรชายจำนวน 2,700 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,745 คน รวมเป็น 5,445 คน

ชุมชนเพชรทองคำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,198 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,076 หลัง ชุมชนเพชรทองคำ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเพชรทองคำ

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.บางกระดี่

ถนน: พระราม 2

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 2,700 คน

ประชากรหญิง: 2,745 คน

ประชากรรวม: 5,445 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,198 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,076 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button