ชุมชนเปรมฤทัย 72-74

Share Button

ชุมชนเปรมฤทัย 72-74 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 72-74 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเปรมฤทัย 72-74 มีประชากรชายจำนวน 799 คน และประชากรหญิงจำนวน 737 คน รวมเป็น 1,536 คน

ชุมชนเปรมฤทัย 72-74 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 384 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 256 หลัง ชุมชนเปรมฤทัย 72-74 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเปรมฤทัย 72-74

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 72-74

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 799 คน

ประชากรหญิง: 737 คน

ประชากรรวม: 1,536 คน

จำนวนครัวเรือน: 384 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 256 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button