ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17

Share Button

ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่10 ซอย 14 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง ดอกไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17 มีประชากรชายจำนวน 362 คน และประชากรหญิงจำนวน 395 คน รวมเป็น 757 คน

ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเปรมฤทัย ล๊อค 17

เขต: ประเวศ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่10 ซอย 14

ถนน: เฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวง: ดอกไม้

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 362 คน

ประชากรหญิง: 395 คน

ประชากรรวม: 757 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button