ชุมชนเบญจมพัฒนา

Share Button

ชุมชนเบญจมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนเบญจมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนเบญจมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนเบญจมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเบญจมพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button