ชุมชนเทพรักษา

Share Button

ชุมชนเทพรักษา ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.อ่อนนุช 64 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนเทพรักษา มีประชากรชายจำนวน 297 คน และประชากรหญิงจำนวน 365 คน รวมเป็น 662 คน

ชุมชนเทพรักษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนเทพรักษา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนเทพรักษา

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.อ่อนนุช 64

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 297 คน

ประชากรหญิง: 365 คน

ประชากรรวม: 662 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button